All posts by shir.gans

ממברנות של LIQUI CEL

כאשר גזים באים במגע עם נוזל כלשהו מתרחש תהליך שבו הגזים מתמוססים בנוזל במידה מסוימת. ללא תופעה זו לא היה אפשר לקיים חיים כלשהם בימים ובאגמים. היצורים הימיים למיניהם ברובם מקבלים אספקת חמצן מהחמצן שמומס במים. כולנו מכירים את האקווריום הביתי ואת המתקן המבעבע אוויר לתוכו על מנת להבטיח אספקה טובה של חמצן לדגים.

YSTRAL לערבוב

הבעייה הנצחית של ערבוב מיטבי של אבקות ונוזלים הטרידה את התעשיות השונות החל מתעשיית המזון ועד תעשיית הצבעים במשך שנים רבות. פתרונות שונים נוסו בהצלחה חלקית יותר או פחות בכל מיני טכנולוגיות, החל ממכונות כמו טרי-בלנדר, המנצלות את אפקט ונטורי ליצור ואקום שיונק אבקה ומחדיר אותה לתוך זרם של נוזלים ועד שימוש בעקרון של טורבינה מסתובבת שגורמת ליצירת מגע בין האבקה והנוזל.

שינויים ושיפורים במשאבות חלזוניות מונו ALLWEILER

משאבות חלזוניות נפוצות מאוד ביישומים הקשורים לנוזלים דלילים וצמיגים בלחצים גבוהים יחסית ולנוזלים לא הומוגנים. בשנים האחרונות פותחו מספר אמצעים חדשים על מנת לאפשר העברה טובה יותר של הנוזלים, ביצועים משופרים, הארכת חיי המשאבה ואחזקה קלה יותר.

צור קשר

Please wait...