All posts by harelmadhala

מערכות בקרה למכונות אריזה

הצורך בהתייעלות חולשת על התעשייה כולה   פעמים רבות יוצא שאנחנו שותים בקבוק של קולה או אוכלים ממתק מסוים ולא מבינים איך הוא עולה לנו רק כה שקלים ואפילו פחות משקל. תמיד יש את החבר החכם הזה שאומר "לייצר את זה עולה להם אגורה". אמנם אף אחד לא נכנס כאן לדו"חות של רווח והפסד אך…

צור קשר

Please wait...